Medlemsvillkor och regler hos My Yoga Room

Allmänt – Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan Yoga på Limhamn AB (nedan kallad My Yoga Room) och Medlem (personen som detta avtal gäller). Medlem är berättigad att träna i enlighet med dessa villkor. Villkoren gäller tills vidare. My Yoga Room äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar skall då meddelas medlem enligt punkt 12 senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

Medlem – Du blir medlem hos oss genom att köpa något av våra kort. Minimiålder för att köpa kort hos oss är 18år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar avtal för dennes räkning. Våra medlemskap finns som löpande månad för månad med 1 månadsuppsägning eller som bindande på 3-, 6- och 12-månader. Bindande medlemskap upphör enligt tidangivning. Uppsägning av löpande månadskort sker via mail. Vi erbjuder även klippkort som är tidsbegränsade på 6 mån från inköpsdatum. Månadskort är personliga medan klipp kan överlåtas.

Yoga (gruppträning) – Gruppträning medför rätt att delta i samtliga klasser på ordinarie gruppträningsschema som My Yoga Room erbjuder. My Yoga Room kan emellertid inte vid varje enskilt tillfälle tillförsäkra Medlem plats vid sådan aktivitet, utan plats erhålles i mån av utrymme.

Betalningsvillkor och utebliven betalning - Medlemskap sker genom swish/kortbetalning online och på plats eller faktura med 10 dagars betalningsvillkor. För månadskort gäller samma pris under bindningstiden. Inbetalda avgifter återbetalas ej. Erlägger inte Medlem betalning för medlemskap i enlighet med avtalade betalningsvillkor har My Yoga Room rätt att avstänga Medlem genom att spärra kortet för träning till dess betalning sker. Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Vid utebliven betalning förbehåller sig My Yoga Room rätten att slutfakturera Medlem på resterande belopp för den tid som återstår på gällande kontraktstid.

Avbokningsregler – Gruppträning ska avbokas 90 min innan bokad tid. Vid uteblivet besök eller sen avbokning gör My Yoga Room sker automatisk debitering på 75kr. Om Medlem ej betalar avgiften spärras medlemskapet och blockeras från bokning. Vid Kurser/Workshops/Events sker betalning i samband med bokning och anmälan är bindande. Plats vid kurs/workshop/event kan överlåtas men ej återbetalas. Företag/hyr sal pris enligt överenskommelse avbokning 48 hr innan bokad tid.

Frysning – Frysning av 12-mån kort/medlemskap kan ske 1 gång per år, dock maximalt 3 månader och minst 1 månad, administrationsavgift på 200 kr tillkommer.  För frysning av övriga medlemskap krävs läkarintyg och kan enbart ske vid skada, sjukdom samt graviditet, dock maximalt 6 månader och minst 1 månad. Alla medlemskap som fryses förlängs i med tid motsvarande frysningsperioden.

Ansvar och ansvarsfriskrivning – All träning sker på egen risk. My Yoga Room ansvarar inte för personskada som åsamkats Medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller gästs agerande eller brist härpå. Varje Medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att det utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer. My Yoga Room ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på Medlems eller gästs tillhörigheter.

Ändringar i öppettider och utbud – My Yoga Room äger rätt att göra ändringar i öppettider, schema, träningstider samt i lokaler och utrustning vilket kan medföra begränsningar i utbudet.

Bilder och video - Vid deltagande vid träningstillfällen eller vid event kan My Yoga Room komma att ta fotografier eller göra videoupptagningar. Sådana fotografier och videos kan komma att användas i sociala medier samt återges på hemsida, nyhets- och informationsutskick samt i övrig marknadsföring. Genom att delta på träning och event förutsätter My Yoga Room att Medlem accepterar användning foto- och videomaterial för ovan nämnda syften. Vill medlem ej vara med meddela yogaläraren innan träningstillfället/event.

Meddelanden och information – Medlem skall erhålla meddelanden om ändringar av villkor för medlemskap, prisändringar, ändringar av öppettider och utbud via epost som medlem angivit till My Yoga Room. Det åligger medlem att meddela ändringar i kontaktuppgifter samt betalningsinformation. Medlem får även nyhetsbrev och olika förmåner kopplade till sitt medlemskap skickat till sig via epost och push-notiser samt via hemsida och social media.

Integritetspolicy – Medlems personuppgifter hanteras endast av oss på My Yoga Room och i de fall nödvändigt till personuppgiftsbiträden, dvs företag som gör att My yoga Room kan erbjuda medlem sina tjänster. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för My yoga Rooms räkning och enligt My Yoga Rooms instruktioner.

Force Majeure – My Yoga Room ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför My Yoga Rooms kontroll såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

My Yoga Room
Yoga på Limhamn AB org. 559174-4775
Linnégatan 26
216 14 Limhamn
Sverige