Välkommen

Våren på My Yoga Room 2021


endast 8 platser i studion per klass 

men du kan också vara med hemifrån ONLINE på alla våra klasser och workshops from 11 jan 2021