YinYoga Grundutbildning - Yogalärarutbildning Malmö med Barbara Lörincz 


Modul 1 - den anatomiska kroppen 

Investering : 4900kr

Modul 2 - Yinyoga och Myofascial Release
Läs mer om modul 2 här


Grundutbildningen i YinYoga är en övergripande utbildning som kan studeras i två steg som sammanlagt ger en heltäckande 50 timmars Grundutbildning i YinYoga. Du kan välja att bara gå modul 1 men du behöver ha gått modul 1 för att kunna gå modul 2. 

 • Modul 1 - Grundutbildning  - den anatomiska kroppen 25tim 
 • Modul 2 - Grundutbilning  - Yinyoga och Myofascial Release 25 tim 

Yinyoga Grundutbildning, Modul 1  - Den anatomiska kroppen

Större förståelse för fascians viktiga funktion i kroppen?
En djupare förståelse för din kropp och dess fysiologiska aspekter?
Hitta enkla men kraftfulla verktyg för stresshantering?
Hitta ett sunt förhållningssätt till eventuell smärta i kroppen?
Hitta balans, lugnet och en mer närvarande tillvaro?

Kunskap om de fysiologiska aspekterna i kroppen och hur t.ex hur stress försämrar kroppens funktioner, och tex den viktiga relationen mellan lymfsystemet och fascian. Yinyoga sekvenserna som lärs ut under utbildningen kombineras med medveten närvaroträning, andningsövningar och mjuka somatiska rörelser. Utbildningen består av teoretisk och praktiska studier i Yinyoga, hur du applicerar yinyoga som metod. 25 timmars grundutbildning med särskilt fokus på anatomiska strukturen och fascians roll i kroppen.

 
Denna utbildning vänder sig både till dig som ser kursen ur ett utbildningssyfte och för dig som är ute efter fördjupning i ditt självutvecklande. Utbildningen ger dig verktyg att skapa medvetenhet kring kroppen och relation till smärta, stress och välbefinnande.

Utbildningens upplägg

 • Yinyogans historia
 • Yinyoga som metod från ett terapeutiskt perspektiv
 • Grunden i yinyoga-positionerna, positionernas uppbyggnad och syfte (anatomiskt   perspektiv)
 • Grundlig kunskap i alla yinyoga-ställningar & modifieringar.
 • Anatomi i yinyogan och fascians roll i kroppen
 • Användning av props och andra hjälpmedel ur individperspektiv
 • Hur du skapar en kreativ och genuin yinyoga sekvens
 • Meditation och mindfulness (medveten närvaroträning) hur olika tekniker kan appliceras i en sekvens/klass.
 • Andningens roll i kroppen och applicering av olika andningstekniker
 • Pedagogik i yinyoga-undervisning. Tips och råd angående undervisning, sekvenser, etik och röstens betydelse. Lärarens roll som helhetsfunktion.
 • Manuell manipulation av fascia, olika tekniker i fascia release.
 • Kort introduktion till kinesisk medicin. Meridianerna i kroppen. Yin & Yang. De Fem Elementen. Qi och dess funktion.

Målet är att du efter utbildningen känner dig trygg med Yinyoga som metod och att kunskapen finns för applicering av dess principer och positioner i din egen praktik och i din undervisning.

Obligatorisk litteratur:

 • Utbildningskompendium som ingår samt digitalt material
 • Bernie Clarks ”The Complete guide to Yin yoga”
Rekommenderad litteratur:
 • Sarah Powers, ”Insight yoga”
 • Thich Nhat Hanm ”The miracle of Mindfulness”
 • Tom Myers “Anatomy Trains”
Lärare: Barbara Lörincz grundare för Yoga Yinasa, Auktoriserad med E-RYT 500 timmar Yoga Alliance
Efter utbildningen erhålls ett diplom på 25 timmar i YinYoga Grundutbildning- modul 1, digitalt utbildningsmaterial  ett utbildningskompendiumet.


NÄRVARO

För att bli godkänd på  enligt de riktlinjer som gäller för Yoga Alliance krävs 100% närvaro på samtliga lektioner.

Vid sjukdom finns (vid uppvisade av sjukintyg) möjligheten att ta igen de missade timmarna vid nästkommande kurstillfälle. I övriga fall av frånvaro utan sjukintyg görs en individuell bedömning av möjligheten att ta igen missade timmar, utifrån rådande omständigheter och i mån av plats.Studion hittar du i hjärtat av Limhamn, Malmö.
För mer info ang anmälan och studion kontakta: info@myyogaroom.se 
För frågor ang materialet kontakta: Barbara 
Anmälan är bindande läs mer i våra Medlemsvillkor och regler

Om Barbara Lörincz

Barbara Lörincz driver Yoga Yinasa som är specialiserat på yinyoga med inriktning bindväv och fascia. Hon är auktoriserad yogalärare hos internationella Yoga alliance med E-RYT 500. Hon har utöver sin yinyoga utbildning en grundutbildning i klassisk yoga och meditation.

Sedan 2014 håller Barbara klasser, workshops och utbildningar i yinyoga hos en mängd olika aktörer i södra Sverige. Hon är en mycket uppskattad lärare som är känd förr sitt personliga och genuina sätt att guida och hålla en trygg plats. Barbara sammanlänkar den spirituella åskådningen med modern forskning för att få ett helhetsperspektiv på sina kurser.


Bakgrund

Barbara har många års erfarenhet inom olika slags yogaformer.
Erhåller ett kvalificerat diplom med 500 timmars Yin Fascial Yoga Lärarutbildning med Beta Lisboa School och auktoriserad hos International Yoga Alliance med egen skola Yoga Yinasa School. I hennes träning ingår Myofasialrelease, Mindfulness, Fascial Yinyoga och dynamisk Yang Faisal Yoga. Barbara är också svensk massageterapeut även har en grund utbildning i klassik Yoga och Meditation.
Barbara har lång erfarenhet av socialt arbete och undervisning genom
dramapedagogik och yoga. Under sju år i Peru arbetade hon med Forum Theatre och yoga riktade till socialt utsatta människor, både barn och vuxna. Denna erfarenhet kombinerad med terapeutisk Yinyoga skapar förmågan att förstå de unika behoven hos varje deltagare i en yogaklass. Hennes ambition är att vi ska uppnå den djupaste möjliga kontakten med vårt inre sanna jag.


Barbara Lörincz, Yoga Yinasa håller flera olika slags klasser, workshops och utbildningar inom Yinyoga. Varje klass är unik med utformningen av olika delar av Yinyoga, Flow, Terapeutisk Yinyoga, Yin/Yang yoga, Mindfulness och Myofasialrelease.