YinYoga Grundutbildning

Modul 1, 25 hrs med Barbara Lörincz 


Fredag 26-28 mars 2021

Investering : 4900kr


Yinyoga grundutbildning är en övergripande utbildning som studeras i 2 moduler. 


Modul 1  på 25 timmar ger en bas att utgå ifrån som sedan kan växa vidare till 50 eller till och med 100 timmar av teoretiska och praktiska studier i Yinyoga.

Yinyoga är en lugn, meditativ och djup yogaform som bidar till inre stillhet, fysisk och mental balans samt hjälper till med att lösa upp spänningar i kroppens djupliggande strukturer. Yinyoga har sitt ursprung i kinesisk medicin. Positionerna är enkla och utförs alltid liggande eller sittande. Musklerna är avslappnade och yogapositionerna hålls en längre tid för att komma åt kroppens djupliggande strukturer såsom bindväv (Fascia), leder, ligament och inre organ. Yinyoga ger en ökad rörlighet och smidighet, men bidrar även till ett friare energi-flöde (qi) i kroppen, genom stimulering av meridianarena (energikanalarena) i kroppen.Yin kombineras ofta med mindfulness som ger ett utmärkt verktyg i dagens hektiska samhälle genom att hjälpa oss att lämna våra idéer om hur vi ska vara bakom oss och istället gå tillbaka till vårt sanna jag. Att undervisa eller praktisera Yinyoga ger en möjlighet att på djupet nå delar av oss själva, leva sunda och stressfria med mer närvaro och glädje. Metoden är avsedd att nå delar av kroppen som inte berörs i samma utsträckning i de mer yang-liknande yogaformerna (t.ex. Ashtanga Vinyasa, Hatha, m.fl.). Av denna anledning kan Yinyoga vara ett kraftfullt, kompletterande redskap.

UPPLÄGG:

 • Grunden i Yinyoga-positionerna. Grundlig kunskap i alla yinyoga-ställningar & variationer.
 • Användnng av redskap.
 • Hands on. Teori och praktik.
 • Anatomi i yinyogan: Fascia, Myofascia.
 • Modifiering, anpassning av position vid problematik.
 • Variationer i yinyoga-ställningarna.
 • Vad är smärta och sund förhållningssätt.
 • Kinesisk medicin. Meridianerna i kroppen. Yin & Yang. De Fem Elementen. Qi och dess verkan.
 • Pass/sekvenser.
 • Att skapa yinyoga-pass med olika teman.
 • Meditation. Fokus på mindfulness
 • Pedagogik i yinyoga-undervisning.
 • Tips och råd angående klasser, undervisning, sekvenser, pedagogik.
 • Timing, etik och röstens betydelse. Lärarens roll som helhets funktion.

Egna studier:

 • Bernie Clarks "The Complete guide to Yin yoga"
 • Sarah Powers, ("Insight yoga )
 • Samt kompendiet du får under kursen.

Under utbildningen kommer du att lära dig att undervisa Yinyoga ur ett funktionellt synsätt. Du kommer att studera Yinyoga med ett terapeutiskt och individanpassat förhållningssätt och främja medvetenhet om vad som händer i hela människan med kroppen som redskap.


Modul 1 (25 timmar) omfattar grunderna i Yinyoga med stort fokus på anatomi och individanpassad yoga. Utbildningen riktar sig till dig som vill skapa en fördjupad förståelse för Yinyoga och på sikt önskar undervisa denna metod. Målet är att du efter utbildningen känner dig trygg med Yinyoga som metod och att kunskapen finns för applicering av dess principer och positioner i din egen praktik och i din undervisning. Funktionell anatomi och Yinyogans positioner ur ett individperspektiv


Modul 1 - 2 ger diplom om du har deltagit 100% vid utbildningen.Om ledaren:

Barbara Lörincz - Yoga Yinasa har många års erfarenhet inom olika slags yogaformer.
Erhåller ett kvalificerat diplom med 500 timmars Yin Fascial Yoga Lärarutbildning med Beta Lisboa School och auktoriserad hos International Yoga Alliance med egen skola Yoga Yinasa School. I hennes träning ingår Myofasialrelease, Mindfulness, Fascial Yinyoga och dynamisk Yang Faisal Yoga. Barbara är också svensk massageterapeut även har en grund utbildning i klassik Yoga och Meditation.
Barbara har lång erfarenhet av socialt arbete och undervisning genom
dramapedagogik och yoga. Under sju år i Peru arbetade hon med Forum Theatre och yoga riktade till socialt utsatta människor, både barn och vuxna. Denna erfarenhet kombinerad med terapeutisk Yinyoga skapar förmågan att förstå de unika behoven hos varje deltagare i en yogaklass. Hennes ambition är att vi ska uppnå den djupaste möjliga kontakten med vårt inre sanna jag.


Barbara Lörincz, Yoga Yinasa håller flera olika slags klasser, workshops och utbildningar inom Yinyoga. Varje klass är unik med utformningen av olika delar av Yinyoga, Flow, Terapeutisk Yinyoga, Yin/Yang yoga, Mindfulness och Myofasialrelease.
 

NÄRVARO

För att bli godkänd på  enligt de riktlinjer som gäller för Yoga Alliance krävs 100% närvaro på samtliga lektioner.

Vid sjukdom finns (vid uppvisade av sjukintyg) möjligheten att ta igen de missade timmarna vid nästkommande kurstillfälle. I övriga fall av frånvaro utan sjukintyg görs en individuell bedömning av möjligheten att ta igen missade timmar, utifrån rådande omständigheter och i mån av plats.

Anmälan är bindande, läs Medlemsvillkor och Regler