MindFulDans med Stina Dahan

Fredag 20 November kl 18-19:30

 
90 min Bodyrealese
Denna afton är kroppens afton, den får tala på sitt sätt och spontant och intuitivt röra sig till musik. Inte i takt, inte för någon annans skull, inte snyggt utan frigörande...fritt från mindets förslag. Vi rör oss bottom up - från kroppen till vårt mind.


Inleder med att göra oss trygga i rummet och i gruppen och vi avslutar med en stunds stillhet för att ge kroppen en möjlighet att smälta vad den varit med om.
Ingen förkunskap krävs. Vi gör det tillsammans fast var för sig.  
Mjuka rörliga kläder.


Pris: ingår i ditt My Yoga Room Medlemskap, 1 klipp eller 200kr


Boka: https://www.myyogaroom.se/bokaschema