YogaClub med Stina Dahan

 - Välkommen till 2 h bodyfulness

Fredag 7 februari kl 17:30-19:30

200kr eller 1klipp/aktivit kort hos oss på My Yoga Room


 Denna afton är kroppens afton, den får tala på sitt sätt och spontant och intuitivt röra sig till musik. Inte i takt, inte för någon annans skull, inte snyggt utan frigörande...fritt från mindets förslag. Vi rör oss bottom up - från kroppen till vårt mind. Äntligen säger kroppen, äntligen är det jag som är mästaren. 

Vi inleder med en samling för att skapa ett tryggt rum och sedan låter vi kroppen få komma till tals. Idag är den allt mer paketerad och de spontana rörelserna bli färre i vår vardag, framför allt för oss vuxna. När vi väl ägnar oss åt rörelse så är den ofta styrd och koreograferad. Kroppen har också ett språk men inte som mindet - ord och bilder utan fysiska förnimmelser.

Vi avslutar med en stunds YinYoga för att ge kroppen en möjlighet att smälta vad den varit med om.


Ingen förkunskap krävs, kroppen vet, vi behöver bara överlämna oss. Vi gör det tillsammans fast var för sig.  

Mjuka rörliga kläder rekommenderas