Workshop - Chakra

Chakra Workshop med Ewa Hagert


Söndag 27 Jan kl 10-12
Lärare: Ewa Hagert
Investering: 295 kr  

Känner du dig lite i obalans? Kanske behöver du balansera dina energipunkter? Då kan chakrayoga vara till stor hjälp.  

I denna workshop fokuserar vi på att balansera våra chakran, genom pranayama och och yoga, i ett flöde av positioner som stimulerar och masserar de 7 energipunkterna – allt för att finna inre stabilitet och balans. Vi avslutar med en längre savasana och meditation.

Enligt yogatraditionen består människan inte bara av den fysiska kroppen utan även av ett energisystem, som styr vår prana - livskraften. Inom yogan arbetar vi med att balansera detta energisystem, det så kallade chakrasystemet, med avsikten att uppnå hållbar hälsa, välbefinnande och balans i livet. Chakran eller Livets Hjul som de också kallas, är 7 större energicentra som löper längs med ryggraden, från området kring svanskotan till toppen av huvudet. Dessa centra relaterar till allt från vår känsla kring trygghet, till kreativitet, sensualitet, inre drivkraft och förmåga att säga vad vi tycker och tänker. För att uppnå jämvikt i kroppen måste flödet i alla chakran vara fritt och ohämmat.Anmälan är bindande. Inbetalning görs i samband med bokning till bankgiro 5313-9135 eller swish 123 613 2583. Kvitto och bekräftelse kommer på mailen. Inbetalat belopp betalas ej tillbaka men platsen kan överlåtas. Vid sjukdom betalas avgiften tillbaka vid uppvisade av läkarintyg.  Missade tillfällen kan tas igen på ordinarie schema under kursens gång.